Dành cho
PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 30 50 78
0903 60 50 88
Gia sư hiện có

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Uy Tín - Chất Lượng - Hiệu Quả
 
Gia Sư Đức Việt có 3 websitegiasuducviet.vn - trungtamgiasuhcm.vn - trungtamdaykem.net

 

Dành cho
GIÁO VIÊN - SINH VIÊN

Liên hệ làm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 32 64 88
0908 02 32 88
Lớp học hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Đang online :  

Gia sư dạy kèm

 • Mã lớp : GV11A171011
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 11 - 1 Học sinh Nữ
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Văn Thân, Phường 8, Quận 6.
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: Sau 18h
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV07B171010
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 - 1 học sinh nam
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ trường Sư Phạm - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV10A171009
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 - 1 Học sinh Nữ.
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4.
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6,7: sau 18h chọn 3b.
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV03C171008
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 - 1 học sinh nam trường Trần Văn Đang.
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3.
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6,7L 19h - 21h00, chọn 3 buổi.
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV09B171007
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 12 - 1 học sinh nam
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: Sau 15h.
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV05C171006
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 - 1 học sinh Nữ
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 18h.
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV11A310509
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 chuẩn bị vào 11
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 17h30
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV08B310507
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 chuẩn bị vào lớp 8
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Hoài Thanh, phường 14, quận 8
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 15h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C310508
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV03C310506
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lê Trực, phường 1, quận 6
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: sau 17h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV11A310505
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 chuẩn bị vào 11
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: 18h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV08B310504
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 chuẩn bị vào lớp 8
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 17h30
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV06B310503
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C310502
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Đường số 29, phường Bình An, quận 2
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV01C310501
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp lá chuẩn bị vào lớp 1
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 17h30
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV06B090528
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Ấp 4, Phước Kiến, Nhà Bè
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 15h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV03C090526
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV06B090526
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Mức lương : 2,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV08B090526
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : An Thới Đông, huyện Cần Giờ
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV07B090525
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV07B090526
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Bình Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C090525
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
 • Mức lương : 900,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 7,cn: sau 16h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV09B090524
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV08B090523
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Phú Nhuận
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B090521
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 16h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B090520
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận Bình Thạnh
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 15h chọn 2 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV06B090518
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân
 • Mức lương : 900,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 17h30 hoặc 18h chọn 2 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV05C090519
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV03C090517
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Bình Thới, phường 14, quận 11
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV02C090517
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 1 lên lớp 2
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Ngô Quyền, phường 8, quận 10
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h30
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.