Dành cho
PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 30 50 78
0903 60 50 88
Gia sư hiện có

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Uy Tín - Chất Lượng - Hiệu Quả
 
Gia Sư Đức Việt có 3 websitegiasuducviet.vn - trungtamgiasuhcm.vn - trungtamdaykem.net

 

Dành cho
GIÁO VIÊN - SINH VIÊN

Liên hệ làm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 32 64 88
0908 02 32 88
Lớp học hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Đang online :  

Gia sư dạy kèm

 • Mã lớp : GV12A090517
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 11 chuẩn bị vào lớp 12
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9
 • Mức lương : 3,000,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV11A090514
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 chuẩn bị vào lớp 11
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Cây Sung, Phường 14, quận 8
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV08B090510
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, phường Tân Phú, quận 7
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 14h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV07B090509
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Cư Xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 16h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV06B090507
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Học Lạc, phường 14, quận 5
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV05C090506
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Vĩnh Hội, phường 4, quận 4
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 6,7,cn: 17h30 hoặc 18h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C090505
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lê Quý Đôn, phường 14, quận 3
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,6,7: 17h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV03C090504
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6,7: 17h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV02C090504
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 1 lên lớp 2
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, quận 1
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần (183k/ buổi)
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 16h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV09B090503
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Văn Cao, Liêu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần ( 200k/ 1 buổi)
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 17h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV08B090502
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Võ Quý Huân, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần (183k/ buổi)
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 14h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B090501
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần (183k/ buổi)
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: Sau 17h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C040510
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 4 - 1 học sinh trường Tiểu học Lam Sơn
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lê Quang Định, phường 1, Gò Vấp
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4: sau 18h. Thứ 7, CN: thỏa thuận chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV08B040509
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 - 1 học sinh trường THCS Rạng Đông
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Ngô Đức Kế, Phường 12, Bình Thạnh
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 14h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B040508
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 - 1 học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Quận 12
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,7,9: Sau 17h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV09B040507
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 9 - 1 học sinh trường THCS Nguyễn Văn Quý
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Bình Thới, Phường 11, Quận 11
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 14h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C040506
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 4 - 1 học sinh trường Quốc tế Việt Úc
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Nhật Tảo, phường 4, Quận 10
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,,5,7: sau 17h30
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV02C040505
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 2 - 1 học sinh trường Tiểu học Phước Bình
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, Quận 9
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa thuận
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV10A040504
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 - 1 học sinh nữ trường THPT Ngô Gia Tự
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Bến Mê Cốc, phường 15, quận 8
 • Mức lương : 2,500,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h hoặc 19h
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B040503
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 - 1 học sinh trường Trần Quốc Tuấn
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, Quận 7
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 18h
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV08A040502
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 - 1 học sinh trường THCS Phú Định
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,5,6,7: sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV03C040501
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 - 1 học sinh nam trường Minh Đạo
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Huỳnh Mẫn Đạt, phường 3, Quận 5
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: sau 17h30
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV07B030530
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 - 1 học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: sau 17h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV05C030529
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 - 1 học sinh trường Trần Quang Diệu
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6,7,cn: sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV11A030528
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 11 - 1 học sinh trường THPT Thủ Thiêm
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa thuận
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV04C030527
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 4 - 1 học sinh nữ
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: sau 17h30 chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV08A030526
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 8 - 1 học sinn trường THCS Ban Mai
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: sau 17h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : SV06B030525
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 - 1 học sinh trường THCS Tô Vĩnh Diện
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Đường Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h hoặc 19h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV10A030524
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 - 1 học sinh nam trường THPT Lý Thái Tổ
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: sau 17h30
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 25%
 • Liên hệ : 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

 • Mã lớp : GV09B030523
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : luyện thi lớp 9 vào lớp 10
 • Môn dạy : Tiếng anh
 • Địa chỉ : Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/tuần. (300K/1 buổi)
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: 17h chọn 2 buổi
 • Yêu cầu : Giáo viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 25%
 • Liên hệ : 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88
 • - Giáo Viên, Sinh Viên vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.